Wellness

Personlig assistans i Jönköping

Generellt sker ansökan om att få personlig assistans på samma sätt i de flesta kommuner. Det som skiljer är däremot om kommunerna tillåter privata assistansbolag eller om enbart kommunal assistans går att få. I det fall assistansbolag är ett alternativ kan personen som får assistans välja vilket företag/organisation/kooperativ som ska utföra hjälpen. Följande fakta är ett utdrag från Jönköping kommuns hemsida och den information som ges till personer som har funktionshinder och därmed behov av personlig assistans. För komplett information rekommenderas ett besök till hemsidan – Sök på ”Personlig assistans”

Så ansöker du om assistans

Förutsatt att grundläggande behov understiger 20 timmar är det Jönköpings kommun som ska kontaktas och som därmed gör bedömning av behovet. I annat fall är det Försäkringskassan.

Vad är grundläggande behov?

Vid en första bedömning avgörs hur stort det grundläggande behovet är av assistans. Man skiljer även här på ”praktiska” och ”integritetsnära” behov. De första kan de flesta utföra utan några djupare kunskaper om dina behov. Detta medan de andra kräver mer kunskap. Detta kan delvis vara avgörande om personal från kommunen eller ett assistansbolag måste ha utbildning inom vissa områden.

Att välja assistansbolag

Det är alltså en handläggare från kommunen som avgör behovet av assistans. De kommer göra en skriftlig redogörelse som även skickas hem till dig innan det slutgiltiga beslutet tas. Därmed har man möjlighet att påverka och ändra i redogörelsen om man anser att något specifikt är felaktigt. Därefter är det brukaren som själv väljer om assistansen ska ges av kommunen eller något assistansbolag i Jönköping som har avtal med kommunen. Det finns även kooperativ som utför dessa tjänster men främst är det privata assistansbolag. Någon hjälp att välja assistansbolag får däremot inte handläggaren ge. Dessa ska vara helt objektiva i frågan och enbart hjälpa till med att ge listor på vilka assistansbolag i Jönköping som finns att välja på.

Vilka kan ansöka?

Om det är ett barn som ska få assistans är det vårdnadshavaren som genomför ansökan. För vuxna kan det självklart vara den person som behöver assistans men även en god man eller förvaltare. I vissa fall kan man ansökan om assistans till sig själv även om man är under 18 år. I dessa fall är gränsen på 15 år.