Wellness

Hembesök för massage

En behandling i form av massage ger flera olika positiva effekter på människor. Dels finns det många fysiska effekter som till exempel att blodtrycket sjunker, att blodcirkulationen ökar och att eventuella smärtor lindras. Dessutom tillkommer det mentala positiva effekter i form av bättre humör, bättre sömnkvalitet och en förbättrad koncentrationsförmåga, samt känslomässiga effekter som till exempel kan vara att bra hormoner frigörs.

Fördelar med hembesök för massage

Ibland kan det finnas anledningar till att man inte vill åka iväg för en massage. Det kan till exempel vara så att du har svårt att ta dig till lokalen för massage, antingen utifrån fysisk eller psykisk hälsa, men också om du har långt från allmänna kommunikationsmedel, saknar bil eller liknande. Du behöver inte heller bekymra dig om vädret, oavsett om det är regn eller snö, eftersom du inte ens behöver gå utanför dörren.

En annan anledning som är så god som någon annan, är att du slipper bekymra dig om att hitta till själva lokalen, speciellt om du inte har en gps eller kanske har dåligt lokalsinne. En del företag erbjuder också att du kan välja lokal, och som därmed inte behöver vara hemma hos dig utan på en annan trygg plats.

Det finns också flera fördelar med att få hembesök för en massage. Du befinner dig på en plats som du känner igen och är trygg i, vilket gör att du kanske kan tillgodogöra dig behandlingen på ett ännu bättre sätt. Vilken typ av massage som kan erbjudas brukar vara helt upp till dig och brukar tydligt framgå på till exempel företagets hemsida. Det brukar inte finnas begränsningar av vilken behandling som kan utföras via hembesök. Utrustningen har massören med sig och brukar vara en bärbar massagebänk, handdukar och massageolja, så du slipper fundera på dessa saker utan kan lägga fokus på behandlingen.

Du bör vara medveten om att det oftast tillkommer ett tillägg på kostnaden om du vill ha hembesök för massage, eftersom massören måste ta sig till dig och det medför en extra kostnad. Tillägget brukar, eller åtminstone bör, tydligt framgå på hemsidan om det är genom den du bokar.