Wellness

Att förbättra kundnöjdheten som massör som gör hembesök

Vill du börja ge massage under hembesök? Om du har den nödvändiga kompetensen, kan det vara en mycket bra affärsidé, men givetvis är det mycket som måste stämma och som måste göras innan man har löpande uppdrag.

Att få kunderna att känna sig nöjda med tjänsten och bemötandet är avgörande för hur det går för verksamheten, givetvis. Det finns en rad olika punkter man kan tänka på för att öka sannolikheten att så ska ske. Men vad är det egentligen man kan tänka på? Här ger vi ett par exempel.

Kvaliteten på tjänsten

Det är lätt att fokusera på andra saker omkring massagen. Först och främst är det just kvaliteten på den som är kärnan i din tjänst. Den kund som du gör hembesök hos förväntar sig hög kvalitet när den spenderar på dig och din massage. Om inte kunden är nöjd med själva massagen, så spelar det ingen roll hur trevlig du är och hur bra bemötande du ger. Det är först när kärnan i tjänsten är utmärkt som ett gott kundbemötande kan ha en mycket stark och positiv effekt.

Första och sista intrycket är viktigt

Var noga med att hälsa och säga hej då hjärtligt. Ofta är det just det första och det sista intrycket som kunden kommer att komma ihåg bäst. En enkel sak, som kan bättra på din verksamhet betydligt.

Var proper i språket

När du pratar med kunder bör du ge ett professionellt intryck. Det här är särskilt viktigt när det kommer till en tjänst som massage under hembesök. Det är helt enkelt väldigt viktigt att kunden känner att denne kan lita på dig. Medvetet eller omedvetet bedömer vi företag till viss del efter hur de anställda pratar. Tänk att du är ansiktet utåt för ett företag – och att dina ordval kommer att spela roll. Var trevlig och professionell på telefon, och skriv inte för slarvigt när du mailar.

Hantera fel på ett bra sätt

Kunden har alltid rätt, brukar man säga, och det är bra att förhålla sig till det. I realiteten finns det naturligtvis situationer där kunden kan anses ha helt fel – och det är viktigt att dessa situationer hanteras på ett bra sätt. Om du har gjort ett misstag är det viktigt att erkänna det på en gång.